Transceivers

Zodiac Contact 24 Zodiac Contact 24
Mobile Transceiver
198x-198x
RX
AM  
26.965-27.255 MHz
TX
AM  
26.965-27.255 MHz
Zodiac Digi 24 FM Zodiac Digi 24 FM
Mobile Transceiver
1984-198x
RX
AM   FM  
26.965-27.255 MHz
TX
AM   FM  
26.965-27.255 MHz
Zodiac Digi 40 Zodiac Digi 40
Mobile Transceiver
197x-198x
RX
AM  
26.965-27.255 MHz
TX
AM  
26.965-27.255 MHz
Zodiac Digital 23 Zodiac Digital 23
Mobile Transceiver
1978-198x
RX
AM  
26.965-27.255 MHz
TX
AM  
26.965-27.255 MHz
Zodiac Gemini Zodiac Gemini
Mobile VHF Transceiver
1973-197x
RX
FM  
144-148 MHz
TX
FM  
144-148 MHz
Zodiac Hider 40 Zodiac Hider 40
Mobile Transceiver
1979-198x
RX
AM  
26.965-27.255 MHz
TX
AM  
26.965-27.255 MHz
Zodiac Homer 40 Zodiac Homer 40
Desktop Transceiver
1977-198x
RX
AM  
26.965-27.405 MHz
TX
AM  
26.965-27.405 MHz
Zodiac M-144 Zodiac M-144
Mobile Transceiver
1985-1989
RX
FM  
26.965-27.405 MHz
TX
FM  
26.965-27.405 MHz
Zodiac M-244 Zodiac M-244
Mobile Transceiver
1984-1989
RX
FM  
26.965-27.405 MHz
TX
FM  
26.965-27.405 MHz
Zodiac M-2202 Zodiac M-2202
Mobile Transceiver
1982-198x
RX
AM   FM  
26.965-27.225 MHz
TX
AM   FM  
26.965-27.225 MHz
Zodiac M-3000 Zodiac M-3000
Mobile Transceiver
200x-200x
RX
FM  
26.965-27.405 MHz
TX
FM  
26.965-27.405 MHz
Zodiac M-5006 LM Zodiac M-5006 LM
Mobile Transceiver
1981-1988
RX
AM   FM  
26.900-31.000 MHz
TX
AM   FM  
26.900-31.000 MHz
Zodiac M-5012 Zodiac M-5012
Mobile Transceiver
1975-1984
RX
AM  
26.965-27.255 MHz
TX
AM  
26.965-27.255 MHz
Zodiac M-5026 Zodiac M-5026
Mobile Transceiver
197x-197x
RX
AM  
26.965-27.255 MHz
TX
AM  
26.965-27.255 MHz
Zodiac M-5123 Zodiac M-5123
Mobile Transceiver
1984-1988
RX
AM   FM  
26.965-27.255 MHz
TX
AM   FM  
26.965-27.255 MHz
2579 item(s)